Woonfoyers in de buurt

  • Utrecht
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Noord-Brabant
  • Limburg
  • Zeeland

Begeleid wonen bij Woonfoyers Nederland

Wij werken met jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 17 t/m 26 jaar die te maken hebben met meervoudige problematiek. Woonfoyers Nederland stelt eventueel een woonomgeving ter beschikking waarbij individuele begeleiding centraal staat. Wij bieden ondersteuning op de 7 leefgebieden, zingeving, wonen, financiƫn, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten volgens het 8-fasenmodel. Alles gericht op zelfredzaamheid en re-integratie in de samenleving.

Woonfoyers Nederland werkt anders

Wij pakken de problemen anders aan dan je normaal gesproken van een hulpverlener verwacht. Het anders werken zit vooral in de werkmethodes die wij toepassen. Geweldloze communicatie, de zeven 'eigenschappen' van Covey en provocatieve coaching zijn drie methodes die de aanpak van problemen en begeleiding in een ander perspectief zetten. Welke werkwijze we toepassen hangt van de jongere/ jongvolwassene en zijn situatie af. Zolang de gekozen werkwijze maar iets toevoegt aan de begeleiding.

Woonfoyers Nederland vindt ook dat je begeleiding 24 uur per dag, 7 dagen in de week moet kunnen geven. Daarom zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kantooruren via ons gewone telefoonnummer en e-mail, buiten kantoortijd, in noodgevallen via een speciaal noodnummer.

Waar vind je Woonfoyers Nederland?

Woonfoyers Nederland heeft op dit moment 67 woonruimtes in de 3 noordelijke provincies. Leeuwarden is nog steeds het centrum van onze activiteiten, maar inmiddels kunnen we ook de plaatsen Heerenveen, Drachten, Sneek, Harlingen, Gorredijk, Lemmer, Wolvega, Joure, Beetsterzwaag, Buitenpost, Groningen en Assen tot ons werkgebied rekenen. Onze ambitie is om deze manier van werken uit te breiden over heel Nederland. Lees verder >>

Woonfoyers Nederland
info@woonfoyersnederland.nl
Woonfoyers Nederland is een erkend leerbedrijf.