Over Woonfoyers Nederland
Anders willen is anders doen

Over Woonfoyers Nederland

Lees meer

Anders willen is anders doen


Deze gedachte is niet alleen van toepassing op de jongeren en jongvolwassenen die wij begeleiden. Ook onze organisatie is anders.

Sinds 2008 werkt Woonfoyers Nederland onder het motto: Anders willen is anders doen. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens verbetering in zijn leven kan aanbrengen. Dat kan alleen als de wil tot verandering aanwezig is en de bereidheid om keuzes te maken die tot verbetering leiden.

Woonfoyers Nederland werkt echt anders


Er zijn geen standaard oplossingen voor de problemen waar sommige jongeren voor komen te staan. Iedere jongere is uniek en heeft behoefte aan hulp die op zijn of haar situatie is toegespitst.

In Nederland is dit een weinig voorkomende vorm van hulpverlening. Die aanpak maakt Woonfoyers Nederland een andere hulpverlener. Begeleid wonen en ondersteuning bieden aan jongeren/ jongvolwassenen met meervoudige problematiek, dat is de kerntaak van Woonfoyers Nederland. Het begeleiden doen wij door middel van diverse werkmethodes waarvan we de belangrijkste willen toelichten: Geweldloze Communicatie, de zeven 'eigenschappen' van Covey en provocatieve coaching

Geweldloze Communicatie

Deze door Marshall Rosenberg ontwikkelde manier van communiceren helpt ons om 1e instantie zonder oordeel naar de jongere te kijken. We praten met hem of haar zonder dat we beïnvloed zijn door de bestaande rapportage. Uit dit gesprek willen we achterhalen welke behoefte de jongere heeft en welke behoefte het persoonlijke verhaal bij ons oproept. Vervolgens maken we een ondersteuningsplan en gaan we aan de slag.

Door geweldloos te communiceren zien we dat jongeren zich als individu gehoord en gezien voelen. Het gaat ons om respect en mededogen, niet om medelijden en lief en aardig zijn. We willen verbinding maken met de jongere/ jongvolwassene.

De eigenschappen van Covey

De begeleiding die Woonfoyers Nederland biedt is er uiteraard op gericht dat er een blijvende verandering bij de jongere plaatsvindt. Volgens de Amerikaanse schrijver Stephen Covey is blijvend succes alleen mogelijk door zeven 'eigenschappen' na te streven. Wees pro-actief, doe de belangrijkste zaken eerst, denk win-win, zie andersmans gedachte, haal voordeel uit de verschillen tussen individuen en zorg voor voldoende rust en ontspanning. De begeleiders van Woonfoyers Nederland houden deze 'eigenschappen' voor ogen als ze samen met de jongeren/ jongvolwassenen een ondersteuningsplan opstellen.

Provocatief coachen

Begrip tonen voor problemen waar jongeren/ jongvolwassenen mee te maken hebben, is belangrijk. Zo nu en dan kiest Woonfoyers Nederland er voor om op een andere manier met het probleem om te gaan. We stimuleren op een prikkelende manier en passen provocatieve coaching toe. Deze vorm van coaching gaat er van uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt moeilijker voor de jongere/ jongvolwassene om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de jongere/ jongvolwassene om voor zichzelf op te komen, om zichzelf realistischer te bekijken en om genegenheid en waardering te uiten.

Woonfoyers Nederland

Werkt echt anders

Neem contact met ons op