Kwaliteit

Kwaliteit

Lees meer

Woonfoyers Nederland biedt kwaliteit


De kwaliteit van goede begeleiding hangt voor een groot deel af van de professionaliteit van onze begeleiders.

Ze doen dat echter niet alleen. Achter de schermen werken ook een aantal mensen die de administratieve en financiële kant voor hun rekening nemen. Met elkaar zijn we in staat kwaliteit te bieden die Woonfoyers Nederland in staat jongeren/ jongvolwassenen te begeleiden.

Inspectie voor de Volksgezondheid (GZ)


Het bezoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid (GZ) hebben we gebruikt om onze kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Het rapport van GZ kunt u op deze pagina vinden.

De geadviseerde aanpassingen aan onze organisatie hebben we doorgevoerd. De personeelsvertegenwoordiging is geïnstalleerd omdat wij het belangrijk vinden om onze medewerkers te betrekken en mee te laten denken over keuzes die we moeten maken en een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast hebben we ons aangemeld bij een onafhankelijke klachtencommissie zodat cliënten de mogelijkheid hebben om in een veilige omgeving over ervaringen te kunnen communiceren.  Verder hebben we de expertise van een psychologenpraktijk ingehuurd zodat onze ondersteuningsplannen heldere, concrete en meetbare doelen bevatten.

Rapport waarbij de inspectie een reactie geeft op het plan van aanpak van  en op de uitwerking van dit plan. Ga naar de website van Inspectie van Gezondheidszorg >>

Download het Rapport GZ >>
Download Beoordeling Inspectie >>

Als de begeleiding niet optimaal is

Het kan natuurlijk voorkomen dat de begeleiding niet helemaal aan de wensen van onze bewoners voldoet. Dat willen wij graag weten. Daarom is er een procedure ontwikkelt die bewoners in staat stelt een klacht in te dienen bij Woonfoyers Nederland. Voor meer informatie over de procedure kun je contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk om via deze weg een formulier aan te vragen waarop de klacht kan worden aangegeven.

Download hier de klachtenprocedure >>

Vertrouwenspersonen Woonfoyers Nederland

Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of ongewenst gedrag kan overal voorkomen. Voor de een is het een grap, voor de ander kan het heel bedreigend zijn. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. Woonfoyers Nederland vindt het belangrijk dat zowel bewoners als medewerkers zich goed voelen in onze woon- en/of werkomgeving.

Intimidatie in welk vorm dan ook willen wij niet accepteren. Soms is het voor het slachtoffer van intimidatie prettig om er met een onafhankelijk persoon over te praten. Iemand die niet direct belangen heeft bij ons bedrijf. Daarom hebben wij externe vertrouwenspersonen aangesteld die er voor bewoners én voor medewerkers zijn. Zij luisteren, adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Woonfoyers Nederland

Werkt echt anders

Neem contact met ons op