Voor hulpverlenende instanties
Woonfoyers Nederland

Voor hulpverlenende instanties

Lees meer

Woonfoyers Nederland kan het niet alleen


Om ons werk goed te kunnen doen, werken wij nauw samen met diverse instanties.

Zij bieden ons ondersteuning en advies bij specifieke hulpvragen. Samen komen we dan tot de meest ideale oplossingen voor de problemen waar onze bewoners mee moeten dealen. Overigens zijn dit ook vaak instanties die potentiële bewoners bij ons binnenbrengen.

Wij werken onder andere samen met


 • Baanplus
 • Support & Co
 • Jeugdzorg
 • Jeugdhulp
 • Reclassering Nederland
 • Reik
 • Ambiq
 • WoodBrookers
 • Verslavingszorg Noord Nederland
 • Reclassering Leger des Heils
 • Zienn
 • Accare
 • Raad van Kinderbescherming
 • Veiligheidshuis
 • Welkom bij Wil

Aanmelden bij Woonfoyers Nederland

Wilt u een jongere aanmelden voor een woning van Woonfoyers Nederland, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Wij komen graag met u in contact om samen te beoordelen of de jongere die u wilt aanmelden ook daadwerkelijk geschikt is voor begeleid wonen. Wij werken wel met een aantal voorwaarden om een jongere al dan niet toe te laten:

 • Leeftijd van 17 t/m  26 jaar
 • Nederlands paspoort of geldige verblijsfvergunning
 • Een geldige (al dan niet zelfstandige) ziektekostenverzekering
 • Een toereikende zorgindicatie
 • Maandinkomen (werk, uitkering, duo of ouderlijke bijdrage) van minimaal 650 euro
 • Er is sprake van dagbesteding (werk, school of vrijwilligerswerk) van minimaal 16 uur per week

Woonfoyers Nederland is op dit moment niet in staat om jongeren op te nemen die een ernstige chronische psychiatrische aandoening of stoornis hebben, verslaafd zijn aan harddrugs, zwanger zijn of inwonende kinderen hebben, te maken hebben met bedreigingen van buitenaf zoals eerwraak en loverboys of stellen.

NB Ook met een niet toereikende zorgindicatie kan Woonfoyers Nederland begeleiding bieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Woonfoyers Nederland

Werkt echt anders

Neem contact met ons op