Voor jongeren
Woonfoyers Nederland

Voor jongeren

Lees meer

Woonfoyers Nederland zonder wachtlijst


Als jij je hebt aangemeld, volgt er eerst een kennismakingsgesprek.

Daarna volgt er een toelatingsgesprek waarin wordt bepaald of wij de kwaliteit hebben om jou goed te begeleiden. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een advies uitgebracht aan onze staf. Is dit een positief advies dan gaat de instroomprocedure van start.

Voorbereidingstijd


Woonfoyers Nederland werkt met een voorbereidingstijd van een aantal maanden. In die periode gaan we een aantal zaken met je regelen.

Allereerst kijken we naar je persoonlijke omstandigheden. Heb je bijvoorbeeld schulden waar we een regeling voor moeten treffen? Of misschien zijn er wel andere verplichtingen die eerst onze aandacht nodig hebben. Als we dit allemaal in kaart hebben, gaan we op zoek naar een woonruimte voor je. Vervolgens ga jij samen met je toegewezen woonbegeleider(s) aan de slag.

Voor de woning moet ook het nodige gebeuren. Het huis moet worden ingericht en voorzien van de nodige aansluitingen zoals gas, water en elektra. Wij vinden het belangrijk dat je leert hoe het in de praktijk gaat om dit soort zaken te regelen. Uiteraard heb je in deze periode intenstief contact met je persoonlijke begeleider(s) van Woonfoyers Nederland.

Intensieve begeleiding

Als je voor Woonfoyers bent aangemeldt, word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Waarschijnlijk is samen met de hulpaanvraag ook je persoonlijk dossier bij ons binnen gekomen. Deze bewaren we, maar we horen jouw verhaal bij voorkeur van jezelf. Jij vertelt je verhaal op jouw manier, wij reageren daarop.
We maken duidelijke afspraken met jou over wanneer je een beroep kan doen op de begeleiding en wie je daarvoor kan benaderen.

De relatie tussen jou en je begeleider(s) is gedurende het verblijf binnen Woonfoyers Nederland intensief, maar hangt ook af van de begeleiding die jij nodig hebt. Van belang is dat jij ervaart dat er op basis van gelijkwaardigheid begeleiding wordt gegeven en dat jouw toekomst voorop staat. Je moet dus zelf gemotiveerd zijn!

Aanmelden bij Woonfoyers Nederland

Om bij Woonfoyers Nederland in aanmerking te komen voor een woning is het belangrijk dat je via de juiste instantie bij ons wordt aangemeldt.  Je kunt contact opnemen met Woonfoyers Nederland. Wij vertellen je graag over de mogelijkheden.

Het kan ook zijn dat je niet aan onze voorwaarden voldoet. Wij gaan dan samen met jou op zoek naar een alternatief. Je staat er ook nu niet alleen voor. Pas als wij er zeker van zijn dat je ergens anders op je plek bent, stoppen we het contact.

Woonfoyers Nederland

Werkt echt anders

Neem contact met ons op