Voor ouders en verzorgers
Woonfoyers Nederland

Voor ouders en verzorgers

Lees meer

Alleen het beste voor uw kind


Woonfoyers Nederland gaat ervan uit dat u het beste voor uw kind wilt. Qua gezondheid, maar ook op emotioneel en financieel vlak. Soms gaat dan als vanzelfsprekend en soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig.

Woonfoyers Nederland kan die steun bieden. In het bieden van steun gaan wij uit van de krachten van jongeren en niet van hun beperkingen. Onze ervaring is dat we door onze aandacht te richten op wat bewoners wél kunnen, het gevoel van eigenwaarde groeit en het zelfvertrouwen toeneemt. Het aangaan van moeilijke uitdagingen lijkt daardoor vaak makkelijker te gaan. U wilt het beste voor uw kind, wij ook.

Het vormen van een (thuis) basis


Woonfoyers Nederland hecht er veel waarde dat uw kind zich thuis voelt in onze woningen en in de begeleiding die wij geven. Uitgangspunt van de begeleiding zijn de leerdoelen die uw zoon of dochter zelf heeft gesteld en wil behalen. Iedere bewoner van Woonfoyers Nederland wordt intensief betrokken bij het opzetten van het ondersteuningsplan. Dit vormt uiteindelijk de rode draad van de begeleiding.

Regelmatig organiseert de begeleider een evaluatiemoment. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van uw kind besproken en luisteren we ook of uw kind zich bij Woonfoyers Nederland thuis voelt en hoe hij/zij de ontwikkeling ervaart.

Is Woonfoyers Nederland geschikt voor mijn kind?

Om uw zoon of dochter toe te laten tot een woning met begeleiding, zijn er aantal voorwaarden waar uw kind aan moet voldoen:

  • Leeftijd van 17 t/m 26 jaar
  • In bezit van Nederlands paspoort of geldige verblijfsvergunning
  • Een geldige (al dan niet zelfstandige) ziektekostenverzekering
  • Een maandinkomen (werk, uitkering, duo of ouderlijke bijdrage) van minimaal 650 euro
  • Er is sprake van een dagbesteding (werk, school of vrijwilligerswerk) van minimaal 16 uur per week
  • Uw kind is bereidt onder inkomen- en/of budgetbeheer te gaan of vrijwillige bewindvoering totdat ze het zelf kunnen
  • In het bezit zijn van een toereikende zorgindicatie

Twijfelt u of uw kind in aanmerking komt voor plaatsing bij Woonfoyers Nederland, dan kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden. Mocht het zo zijn dat uw kind niet bij ons terecht kan, zoeken we samen met u naar een andere oplossing. U staat er ook dan niet alleen voor.

Woonfoyers Nederland is niet in staat om jongeren op te nemen die een ernstige psychiatrische aandoening of stoornis hebben, verslaafd zijn aan harddrugs, zwanger zijn of inwonende kinderen hebt, te maken hebben met bedreigingen van buitenaf zoals eerwraak of loverboys of stellen.

NB. Ook met een niet toereikende zorgindicatie kan Woonfoyers Nederland begeleiding bieden. Informeer naar de mogelijkheden!

Woonfoyers Nederland

Werkt echt anders

Neem contact met ons op